تاريخ روز : شنبه 15 بهمن 1401

شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامی عام)

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

زمان بندی پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی : 1- سود سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند در تاریخ 1401/01/29 از طریق سامانه سجام پرداخت خواهد شد. 2- سهامداران حقیقی که نسبت به ثبت نام در سامانه سجام اقدام ننموده اند می توانند از تاریخ 1401/02/20 با مراجعه به کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشور با ارائه کدبورسی و کارت ملی نسبت به دریافت سود سهام خود اقدام نمایند.زمان بندی پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی


1- سود سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند در تاریخ 1401/01/29 از طریق سامانه سجام پرداخت خواهد شد.
  • 2- سهامداران حقیقی که نسبت به ثبت نام در سامانه سجام اقدام ننموده اند می توانند از تاریخ 1401/02/20 با مراجعه به کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشور با ارائه کدبورسی و کارت ملی نسبت به دریافت سود سهام خود اقدام نمایند.