تاريخ روز : شنبه 15 بهمن 1401

شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامی عام)

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

سهامدارگرامی پیرو درج آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/09/30 در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد چهارشنبه مورخ 1400/12/11 ، مجمع این شرکت در روز دوشنبه مورخ 1400/12/23 ساعت 10 صبح واقع در تهران - هتل المپیک برگزار می گردد.
  1. سهامدارگرامی 

  2. پیرو درج آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/09/30 در روزنامه های  اطلاعات و دنیای اقتصاد چهارشنبه

  3.  مورخ 1400/12/11  ،  مجمع این شرکت در روز دوشنبه  مورخ  1400/12/23 ساعت  10  صبح  واقع در تهران - هتل المپیک برگزار می گردد.