ثبت نام سهامدار
ایجاد کد فعال سازی مراحل ايجاد کد فعال سازي
1-نام کاربري خود را وارد کرده و بر دکمه اعتبارسنجي کليک کنيد.
2-در مرحله بعد شماره تلفن همراه خود را که در سيستم وجود دارد کامل کرده ، تاييد کنيد.
3-در صورتي که شماره تلفن همراه شما معتبر باشد ، کد فعال سازي براي شما ارسال خواهد شد.
استفاده از کد بازيابي براي بازيابي رمز عبور
1-لينک استفاده از کد بازيابي را انتخاب کنيد.
2-فرم نمايش داده شده را پر کرده ، تاييد کنيد.
3-با رمز ورود جديد وارد پرتال شويد.

نکات ذيل را براي استفاده از کد بازيابي رعايت کنيد:

1-مدت اعتبار اين کد يک روز است.
2-اين کد را نمي توان پس از پايان اعتبار استفاده کرد.
3-آخرين کد ساخته شده داراي اعتبار مي باشد .
4-هر کد تنها در براي نام کاربري سازنده قابل استفاده مي باشد.